(sport) Fysiotherapie P.J. Holtkamp

Verhuisbericht

De praktijk voor Fysiotherapie verhuist mee met sportschool VITAL.

Het nieuwe adres is per 03-01-22:

Doetinchemseweg 53
7051 DP Varsseveld
Tel.no.: 0315-244338

Verdere aanpassing van de website zal binnenkort plaatsvinden.

BELANGRIJKE UPDATE CORONAVIRUS

Dit betreft al uw vragen betreffende:

 • Klachten aan houding- en bewegingsapparaat zoals acute rug- en gewrichtspijnen (heup/knie/schouder,enkel etc.)
 • Sportblessures
 • Begeleiding na operaties
 • Ouderen die gevallen zijn

Met ingang van woensdag 14 oktober 2020 zijn de richtlijnen binnen onze fysiotherapie praktijk als volgt:

Patienten kunnen GEEN afspraken voor behandeling in de praktijk maken indien een van de volgende criteria van toepassing is:

 • Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde)klachten: neus verkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, benauwdheid,verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak?
 • Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten?
 • Heb je het coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld?
 • Heb je een huisgenoot/gezinslid met het coronavirus (vastgesteld met een laboratoriumtest en heb je korter dan 10 dagen geleden contact gehad met deze huisgenoot/het gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had?
 • Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld?
 • Ben je de afgelopen 10 dagen in een code oranje /rood gebied op vakantie geweest?

In voorkomende gevallen maken we gebruik van een video- of telefonisch consult.

Mocht een van bovenstaande criteria zich toch aandienen als u al onder behandeling bent dan dient u de geplande afspraak af te zeggen en zal de behandeling hervat worden als deze criteria gezien het tijdspad niet meer van toepassing zijn, zodat we de kansen op een besmetting voor kunnen zijn.

Indien u een afspraak wilt maken voor fysiotherapie kunt u contact opnemen met de praktijk (0315-244338). Mocht op dat moment niemand aanwezig zijn dan kunt u uw boodschap inspreken en wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Bij een behandeling in de praktijk wordt een mondkapje bij binnenkomst geadviseerd. Indien u tot de kwetsbare groep behoort geven wij de voorkeur aan een behandeling aan huis.

Beschermingsmiddelen:

De praktijk beschikt over voldoende goedgekeurde mondkapjes en handschoenen. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van veiligheidsbrillen. Wanneer het volgens ons goedgekeurde stappenplan nodig is, zetten wij deze in. Bij een behandeling in de behandelkamer maken we altijd gebruik van beschermingsmiddelen.

Werkwijze praktijk:

Indien er sprake is van een afspraak in de praktijk wordt van u gevraagd zelf 2 grote schone handdoeken mee te nemen. U kunt plaatsnemen aan een speciaal gereserveerde tafel voor de patiënten naast de kantoordeur van de praktijk. Alles is zo ingericht dat de 1,5 meter afstand continue gewaarborgd kan worden. Op de tafel zal desinfectans aanwezig zijn voor de hygiëne van uw handen. Bij een gemaakte afspraak wordt u door ons opgehaald zodat u niet zelf de praktijkdeur open en dicht hoeft te doen.

Werkwijze aan huis:

Indien er sprake is van behandeling aan huis blijven we gebruik maken van de maximaal hygiënische maatregelen: handen wassen, gebruik van handschoenen, mondkapjes, beschermende kleding en veiligheidsbril.

Peter Holtkamp & Marije Beernink

Nieuwsbericht | Een score van 9,05 van de patientwaardering over 2019

Qualizorg houdt zich specifiek bezig met specifieke metingen binnen de gezondheidszorg. Over het afgelopen jaar 2019 zijn we gewaardeerd als praktijk met een 9,05 . Daar zijn we uiteraard trots op en zullen proberen deze hoge waardering ook in 2020 een vervolg te geven.Hierbij willen we ook de patienten die hebben meegedaan aan deze enquete bedanken voor hun medewerking.

Nieuwsbericht | AVG wetgeving

Sinds 25-05-2018 voldoet de praktijk aan de AVG wetgeving. Dit betekend dat inzage in het privacyreglement nu mogelijk is. Hiervoor is een extra pagina 'privacyreglement' gemaakt, deze is benaderbaar via de knop in de hoofdnavigatie

Nieuwsbericht | Samenwerking Mw.R. de Haan

Per 01-12-2010 is een samenwerkingsverband aangegaan voor kinderfysiotherapie met fysiotherapeute Mw.R.de Haan. Deze samenwerking is per 31/12 2017 beëindigd.

Nieuwsbericht | Samenwerking met praktijk de Brug

Per 01-06-2015 is een samenwerkingsverband aangegaan met Praktijk voor Fysiotherapie en manuele therapie "de Brug" ,Haalmansweg 1,7241 CP Lochem.

Voor een consult en / of behandelingen manuele therapie kan met dhr. Niek ten Dam contact opgenomen worden. Telefoon "de Brug": 0573-257228 / 256897.

Introductie

De fysiotherapiepraktijk is gekoppeld aan het fitnesscentrum VITAL te Varsseveld. De praktijk is sinds 01-09-1991 in bedrijf. Naast de standaard fysiotherapeutische behandelingen wordt verder gespecialiseerd advies gegeven t.a.v . sportblessures en de revalidatie van sportletsels. Verder wordt er bij het doen van kracht- en coördinatietraining na rug-,schouder-,heup-,knie- en enkel operaties, gebruik gemaakt van de fitnesszaal van het sportcentrum. Ook zijn er mogelijkheden ten aanzien van cardiofitness. De grootte van de (cardio)fitnesszaal is ruim 200 m2 en is uitstekend geoutilleerd voor de diverse vormen van training. Naast de fitnesszaal kan er ook nog gebruik gemaakt worden in het kader van de revalidatie van een verwarmd zwembad (grootte 7x 14 meter,diepte 1,35 cm. en temperatuur 32 graden).Bij beide accomodaties zijn er kleed- en douche gelegenheden.

Behandelingen

Behandeling in het kader van fysiotherapie bestrijkt een zeer breed terrein. T.a.v. het bewegingsapparaat moet gedacht worden aan gewrichtsklachten zoals pijn-en stijfheidsklachten met mogelijk bewegingsbeperking en krachtsverlies.

Daarnaast post operatieve revalidaties zoals o.a. Total hips / Total knees / Voorste kruisbandoperaties/meniscusoperaties/Rug- en schouderoperaties/fracturen e.a.

Los hiervan wordt fysiotherapie voorgeschreven bij een scala van ziektebeelden. Hierbij valt te denken aan neurologische aandoeningen zoals CVA /TIA / Ziekte van Parkinson / M.S. e.a. Longaandoeningen zoals COPD en Cystic Fibroses e.a. Revalidatie voor hart- en vaataandoeningen.

Patiënten kunnen zich aanmelden met een verwijzing van de huisarts of specialist maar kunnen ook RECHTSTREEKS contact opnemen met de fysiotherapeut voor beoordeling en /of behandeling van het klachtenbeeld middels de Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF).

Voor vragen over de diverse behandelmogelijkheden kunt U contact opnemen met de praktijk tel.nr. 0315-244338.

Wie ben ik?

In Deventer geboren in 1951. Na de HAVO-opleiding gevolgd te hebben in Lochem (1970) afgestudeerd als fysiotherapeut in Deventer in 1975. Vervolgens 1 jaar gewerkt in het St.Jozefziekenhuis te Deventer en daarna 2 ½ jaar bij de groepspraktijk aan de Diepenveenseweg. Hierna verhuisd naar Lochem en gewerkt bij een groepspraktijk in totaal 2 jaar.

Daarna gewerkt als hoofd afd. Sportfysiotherapie bij NOC/NSF op Papendal in Arnhem. In die tijd veel met topsporters gewerkt en diverse sportbonden begeleid. Volleybalbond meisjes Jong Oranje 16-18 jaar 1 ½ jaar en het nationale B-team heren 1 jaar. Hierna verbonden geweest aan de nationale turnselectie dames op Papendal zo'n 2 ½ jaar gevolgd door het Nationale Handbalteam Dames 2 ½ jaar.

Vanaf 1988-1990 als fysiotherapeut verbonden geweest aan de voetbalprofclub VITESSE te Arnhem en vanaf 1991 een eigen fysiotherapiepraktijk te Varsseveld. In de periode van 1980-1990 ook betrokken geweest bij de begeleiding van top -motocrossers o.a. Gerrit Wolsink/Gerard Rond/Sjaak Verwaayen/John van den Berk/Pedro Tragter/Remy van Rees en Erik Eggens. In de periode 1988-1992 ook betrokken geweest bij de medische- en fysieke begeleiding van Jos Verstappen ex- formule 1 coureur.

In het kader van de afbouw van mijn werkzaamheden ben ik thans aanwezig op de woensdag. De andere dagen zal Marije Beernink, die werkzaam is binnen de praktijk, aanwezig zijn. Marije Beernink is afgestudeerd aan de Saxion Hogeschool in Enschede in 2013 en was mede als fysiotherapeute verbonden aan de profvoetbalclub De Graafschap in Doetinchem waar zij de B- jeugdselectie heeft begeleid vanaf 2013 tot 2016. Momenteel is zij verbonden aan de jeugdselecties van de Graafschap van J0-17 en J0-19. Daarnaast is zij gespecialiseerd in medical taping en richt zich verder op specialisatie in de sportfysiotherapie.

Tarieven 2022

Screening € 18,50
Intake en onderzoek na screening € 48,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 48,00
Zitting € 36,50
Aan Huis toeslag € 16,50
Eenmalig blessureconsult + advies € 52,50
Rapportage € 75,00
Telefonische zitting € 16,50

Privacy Policy

Praktijk voor Fysiotherapie P.J.Holtkamp hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Praktijk voor Fysiotherapie P.J.Holtkamp houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Praktijk voor Fysiotherapie P.J.Holtkamp zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan deze pagina.


Verwerking van persoonsgegevens van Patiënten of cliënten

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Praktijk voor Fysiotherapie P.J.Holtkamp verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. behandelproces;
 • Cliëntgegevens vastleggen t.b.v. (medische) training;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De behandelovereenkomst of abonnement;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Praktijk voor Fysiotherapie P.J.Holtkamp de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Gezondheidsgegevens;
 • Verzekeringsgegevens;
 • BSN;
 • ID of paspoortnummer;

Uw persoonsgegevens worden door Praktijk voor Fysiotherapie P.J.Holtkamp opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst. 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Verwerking van persoonsgegevens van Zorgverleners

Persoonsgegevens van zorgverleners worden door Praktijk voor Fysiotherapie P.J.Holtkamp verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitwisselen van patiëntgegevens t.b.v. de behandeling.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Verwijzing;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Praktijk voor Fysiotherapie P.J.Holtkamp de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoon;
 • AGB;

Uw persoonsgegevens worden door Praktijk voor Fysiotherapie P.J.Holtkamp opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst van de patiënt. 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Praktijk voor Fysiotherapie P.J.Holtkamp verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via social media;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Praktijk voor Fysiotherapie P.J.Holtkamp de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door Praktijk voor Fysiotherapie P.J.Holtkamp opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Praktijk voor Fysiotherapie P.J.Holtkamp verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Praktijk voor Fysiotherapie P.J.Holtkamp de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • AGB-nummer;
 • BIG-nummer;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • Bankgegevens;

Uw persoonsgegevens worden door Praktijk voor Fysiotherapie P.J.Holtkamp opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een arbeidsovereenkomst heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de digitale dossiervoering (EPD);
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • Het verzorgen van de uitvraag van patiënttevredenheidsonderzoeken;
 • Het verwerken van declaraties of banktransacties;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Praktijk voor Fysiotherapie P.J.Holtkamp bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Praktijk voor Fysiotherapie P.J.Holtkamp van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Praktijk voor Fysiotherapie P.J.Holtkamp
Kon.Wilhelminalaan 9
7051 AR Varsseveld
info@fysioholtkamp.nl
Big registratienummer: 39033909004

Patientwaarderingen

Praktijk voor Fysiotherapie P.J.Holtkamp hecht waarde aan een terugkoppeling van de ervaring die patienten hebben gehad tijdens de behandelsessies voor fysiotherapie. Hiervoor is een onafhankelijk bureau ingeschakeld die patienten waardering meet middels het uitzetten van een zgn. tevredenheids enquete. Een vragenlijst die patienten tijdens (bij de behandeling van chronische aandoeningen) of na afloop van een behandelperiode per e-mail krijgen toegezonden. Het invullen hiervan bedraagt zo'n 5 minuten in tijd.Het bureau dat dit voor onze praktijk verzorgd is Qualizorg gevestigd in Deventer. Deze zet de meting uitmiddels hun programma Qualiview (Fysio Prestatie Monitor).

Patientwaardering (9,05) 2019

Over het afgelopen jaar 2019 zijn we gewaardeerd als praktijk met een 9,05 . Daar zijn we uiteraard trots op en zullen proberen deze hoge waardering ook in 2020 een vervolg te geven.Hierbij willen we ook de patienten die hebben meegedaan aan deze enquete bedanken voor hun medewerking.